Värmlands läns vårdförbund

klarälvenVärmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med direktion enligt kommunallagen och har sitt säte i Forshaga. Samtliga kommuner i Värmlands län  är medlemmar i vårdförbundet.

Värmlands läns vårdförbund har uppdraget att vara huvudman för vissa hem för vård eller boende.       Läs mer om förbundet.

Våra verksamheter

Värmlands läns vårdförbund har hand om följande verksamheter:

  • Beroendecentrum: Ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård hela dygnet.
  • Utvecklingsfrågor inom missbruks- och beroendeområdet: Samverkan, metodutveckling, brukarmedverkan
  • Flöjten, akut- och utredningshem: Tar hand om ensamplacerade barn samt barn och deras föräldrar. Åldersgruppen för barn är 0-12 år.

Aktuellt

  • På gång - länskonferens den 2 dec Scandic Klarälven. Gäller länets lokala styrgrupper och länets länsöverenskommelse Vård och stöd vid missbruk och beroende i Värmland
  • Brukarrevision Beroendecentrum 16 okt-4 dec 2015. Brukarrevisionen är presenterad i tabellform i jämförelse med tidigare revision 2013

Brukarrevision Beroendecentrum 2015

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland
Projektrapport – En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014.

SKL rapport HsL §2g Värmland 2014

 

 

 

 

 

 

Kunskap till praktik logotype