Värmlands läns vårdförbund

klarälvenVärmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med direktion enligt kommunallagen och har sitt säte i Forshaga. Samtliga kommuner i Värmlands län  är medlemmar i vårdförbundet.

Värmlands läns vårdförbund har uppdraget att vara huvudman för vissa hem för vård eller boende.       Läs mer om förbundet.

Våra verksamheter

Värmlands läns vårdförbund har hand om följande verksamheter:

  • Beroendecentrum: Ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård hela dygnet.
  • Utvecklingsfrågor inom missbruks- och beroendeområdet: Samverkan, metodutveckling, brukarmedverkan
  • Flöjten, akut- och utredningshem: Tar hand om ensamplacerade barn samt barn och deras föräldrar. Åldersgruppen för barn är 0-12 år.

 Aktuellt

Den 4 okt samlades ca 50 representanter från länets  socialtjänst och hälso- och sjukvård. Syftet var en workshop med fokus på Länsöverenskommelse för barn och unga i risk- och missbruk – från upptäckt till behandling.

För att stödja barnet, ungdomen och förbättra möjligheterna till en god hälsoutveckling behöver många olika resurser i olika verksamheter samarbeta. Läs mer under rubriken Konferens

inbjudan 4 oktober