Beroendecentrum Värmland

P1010112

Beroendecentrum Värmland är ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård hela dygnet. Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar.

Målgrupp är män/kvinnor från 18 år, bosatta i Värmland;
-med beroendeproblematik och i behov av abstinensbehandling                                                  -med beroende och psykisk problematik i behov av abstinensbehandling                            och psykiatrisk bedömning.
Beroendecentrum tar emot klienter via biståndsbeslut från socialtjänsten i vistelsekommunen.

Information till Dig som klient/patient

Ansökan om plats sker via Vårdbegäran via följande dokument:

Vårdbegäran

(uppdaterad 2018-01-17)

Vårddygnskostnad 2018: 2900:-                                                                                (Kommunens debiteras 3 extra dygn om klienten avbryter planerad vårdtid)

Postadress: Beroendecentrum Värmland
CSK   Rosenborgsgatan 2
651 85 KARLSTAD

Besöksadress:

Beroendecentrum  Psykiatrihuset/Centralsjukhuset
våning 4, Rosenborgsgatan 2
Karlstad

Fax: 054-61 55 42

Tel. avdelning: 054-61 98 47

Vid förfrågan om plats kontakta:

Malin Gustafsson  054-61 98 57

Sandra Skoog 054-61 98 48