Beroendecentrum Värmland

P1010112

Beroendecentrum Värmland är ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård hela dygnet. Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar.

Målgrupp är män/kvinnor från 18 år, bosatta i Värmland;
-med beroendeproblematik och i behov av abstinensbehandling                                                  -med beroende och psykisk problematik i behov av abstinensbehandling                            och psykiatrisk bedömning.
Beroendecentrum tar emot klienter via biståndsbeslut från socialtjänsten i vistelsekommunen.

Ansökan om plats sker via Vårdbegäran via följande dokument:

Vårdbegäran

Vårddygnskostnad 2016: 2770:-                                                                                 (Kommunens debiteras 2 extra dygn om klienten avbryter planerad vårdtid)

Postadress: Beroendecentrum Värmland
CSK   Rosenborgsgatan 2
651 85 KARLSTAD

Besöksadress:

Beroendecentrum  Psykiatrihuset/Centralsjukhuset
våning 4, Rosenborgsgatan 2
Karlstad

Fax: 054-61 55 42

Tel. samordnare: 054-61 98 47

Vid förfrågan om plats kontakta:

Malin Gustafsson  054-61 98 57

Kristin Sundgren 054-61 98 48