Behandlingsinnehåll

Beroendecentrums inriktning är abstinensbehandling med behandlingstid på tre veckor, kan vara längre eller kortare beroende på socialtjänstens uppdrag. Vi har en tydlig inriktning på missbruk i kombination med psykisk problematik.  Vi verkar efter evidensbaserade metoder enligt Nationella riktlinjer.

Vi erbjuder

 • Kvalificerad abstinensbehandling
 • Psykiatrisk bedömning och anamnes
 • Sociala utredningar och bedömningar
 • Verkar efter Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen
 • Utveckla vårdkedjan – före inskrivning – under inskrivningstid – efter utskrivning

Utredning och kartläggning

 • ASI  (addiction severity index)
 • Sociala färdigheter och förmågor
 • Psykiatrisk bedömning och anamnes
 • Biomedicinska tester
 • Somatiska bedömningar
 • Nätverkskartläggning
 • Bedömning och förslag/vårdplanering
 • Screenings/bedömningsinstrument som kan förekomma är KASAM, SCL90, IDS100, HAD, AUDIT/DUDIT

Förändringsarbete

 • Medicinsk behandling
 • Omvårdnad
 • Stödjande behandling (akupunktur)
 • Friskvård (hälsolärande och motionsinriktad)
 • MI
 • Återfallsprevention (IDS100, KBT-sessioner från ”Väckarklockan”)
 • HAP (HaschAvvänjningsProgram)
 • Nätverksarbete och möten
 • Föreläsningar (internt i beroendelära, externt om verksamheten)
 • Handledning till kommun/landsting beträffande eftervård