Brukarråd

Deltagarrepresentanter

Brukarrådet-2015

Brukarstyrd brukarrevision

Brukarrevisionen är uppställd i tabellform i jämförelse med tidigare revision 2013

Brukarrevision Beroendecentrum 2015

Brukarrevision BC  (2013)

Brukarorganisationer Värmland

Föreningar Värmland 2015

Historik

Det regionala Brukarrådet bildades formellt den 28 sep 2011. Detta efter en serie möten under året med inledning av en Brukarutbildning som RFHL Stockholm, Camilla Svenonius, genomförde i mars 2011. Efter detta har bl representanter för Brukarrådet i Beroendecentrum Örebro beskrivit sin verksamhet för intresserade brukarorganisationer i länet.

Brukarrådet har följande syfte, regel för medlemskap och medlemmar:

Brukarrådsrepresentanter

Beroendecentrum Värmland Brukarråd

"Brukarråd Var med och påverka vården där du bor!"
En inspirationsskrift från RFHL och FMN

Image Brukarinflytande (650,9 kB)