Brukarråd

Brukarstyrd brukarrevision 16 okt-4 dec 2015

Brukarrevisionen är uppställd i tabellform i jämförelse med tidigare revision 2013

Brukarrevision Beroendecentrum 2015

Brukarorganisationer Värmland

Föreningar Värmland 2015

Regionalt Brukarråd för Beroendecentrum

Brukarrådsmöte 7/4 2015: Brukarrådet genomför en ny studiecirkel för blivande Brukarrevisiorer. Kursen startar V16.

Brukarrådet har ett revisionsuppdrag från Karlstad kommuns boende Ullebergsgården  (boende för personer med missbruksproblematik). En brukarstyrd brukarrevision beräknas att genomföras i maj 2015

Deltagarrepresentanter

Brukarrådet-2015

Brukarrådet - workshop 17 mars 2015                                                                              Brukarrådet Värmland behöver fler deltagare och bjuder in representanter från brukarföreningar  och andra intresserade, att delta vid denna workshop. Inbjudan:

du som gått i livet hårda skola

Brukarstyrd brukarrevision Våren 2015                                                                      Karlstad kommun, Vuxenavdelningen har beställt en revision av brukarrådet. Brukarrevisionen kommer att utföras på  en av kommunens boendeformer - Ullebergsgården. Representanter från brukarrådet har haft möten med ansvariga chefer samt varit på ett studiebesök på Ullebergsgården. Arbetet med att ta fram en Enkät påbörjas i mars 2015 och revisionen beräknas att påbörjas maj 2015.

Brukarstyrd Brukarrevision   16/10 - 20/12     2013                                                       Brukarrådet har genomför en brukarstyrd brukarrevision på beroendecentrum under 2 mån tid. Två representanter har varit lokaliserade i avdelningens lokaler för- och eftermiddag 2 gånger/veckan. Revisionen består av ett 29 frågors enkätformulär som är framtagen av Brukarrådet och granskad av FoU psykiatri.  Revisionen har presenterats för personal på Beroendecentrum samt länsstyrgruppen den 14 och 16 maj 2014

Brukarrevision BC

-20 aug brukarrådsmöte, avdelningschef från Beroendecentrum presenterade verksamheten

-27 aug revisionskursstart, medverkande Svenonius RFHL Stockholm

-26 sep brukarrådet deltar i Beroendecentrums APT och träffar samtlig personal

-1 okt brukarrevision startar på Beroendecentrum

VT 2013 

Studiecirkeln Brukarstyrd brukarrevision pågår med följande tider; 4/4 10-12, 11/4 10-12 samt 25/4 10-12. Som stöd handleder Ann-Mari Wulfstrand Byhlin Verdandi Örebro Brukarrådet och deltar samtliga träffar.

Brukarrådsrepresentant deltar i den nationella utbildningen Brukarstyrda brukarrevisioner med start 11 mars 2013

Brukarrådet startar studiecirkel i Brukarstyrd brukarrevision med start 4 april 2013. Studiecirekl pågår under VT2013. Brukarrådet planerar att genomföra en Brukarstyr brukarrevision på Beroendecentrum Värmland i september 2013.

HT 2012

Brukarrådet har beslutat att utbilda revisorer. Som ett led i detta startar Brukarrådet en studiecirkel under jan 2012.

Brukarrådet deltog i FoU Välfärds seminarium den 18 okt. "Brukarstyrda Brukarrevisioner"

Representanter från brukarrådet deltog i Erfarenhetsdagen den 22 okt, med länets styr- och arbetsgrupper (se mer under rubriken konferenser i högerspalten), med en specifik uppgift att ge reflektion ur ett brukarperspektiv, efter dagens olika presentationer och grupparbeten.

Det regionala Brukarrådet bildades formellt den 28 sep 2011. Detta efter en serie möten under året med inledning av en Brukarutbildning som RFHL Stockholm, Camilla Svenonius, genomförde i mars 2011. Efter detta har bl representanter för Brukarrådet i Beroendecentrum Örebro beskrivit sin verksamhet för intresserade brukarorganisationer i länet.

Brukarrådet har följande syfte, regel för medlemskap och medlemmar:

Brukarrådsrepresentanter

Beroendecentrum Värmland Brukarråd

Sammankallande är Kathy Gyhlensten/IOGT-NTO

Dina rättigheter som brukare av vård

"Brukarråd Var med och påverka vården där du bor!"
En inspirationsskrift från RFHL och FMN

Image Brukarinflytande (650,9 kB)

Brukarrådets agenda till och med december 2011

- 24 oktober 2011:

Presentation av Brukarrådet i länets lokala styr- och arbetsgrupper.

- November 2011: Gemensam presentation/information med Beroendecentrums avdelningschef Helena Norlin, verksamhetschef Anders Eliasson, Förbundschef Bengt Palo

- 16 december 2011: Presentation av Brukarrådet i den länsövergripande styrgruppen/Beroendecentrums styrgrupp