Personal Beroendecentrum Värmland

Personalgruppen består av läkare, psykolog, sjuksköterskor, behandlingskonsulenter, behandlingsassistenter, administrativ assistent samt avdelningschef. Personalgruppen har samlad erfarenhet från psykiatri, socialtjänst, kriminalvård och missbruksvård inom institution och öppenvård.

Kopplat till verksamheten och Värmlands kommuner finns även en Utvecklingsledare

Postadress:

Beroendecentrum
Centralsjukhuset
Rosenborgsgatan
651 85 Karlstad

Besöksadress:

Rosenborgsgatan 2
Fax: 054 - 61 55 42
Telefon: 054 - 61 98 47

Kontakt och telefon

Avdelning: 054-61 98 47

Avdelningschef
Niklas Dannberg
054-61 96 99
0725-318717

Behandlingskonsulenter
Sandra Skoog   054-61 98 48                                                                                                               Malin Gustafsson  054-61 98 57

Utvecklingsledare
Leif Martinsson
076-828 82 24, 054-619831
leif.martinsson@liv.se

Läkare
Ina Eng

Psykolog    Vakant