Brukarråd

Brukarstyrd brukarrevision  16 okt-4 dec 2015

Brukarrevisionen är presenterad i jämförelsetabeller med tidigare brukarrevision 2013

Brukarrevision Beroendecentrum 2015

Brukarrådsrepresentanter 2015

Brukarrådet-2015
Brukarrådsmöte 7/4 2015: Brukarrådet genomför en ny studiecirkel för blivande Brukarrevisiorer. Kursen startar V16.

Brukarrådet har ett revisionsuppdrag från Karlstad kommuns boende Ullebergsgården (boende för personer med missbruksproblematik). En brukarstyrd brukarrevision beräknas att genomföras i maj 2015

Brukarrådet har genomför en brukarstyrd brukarrevision på beroendecentrum under 2 mån tid. Två representanter har varit lokaliserade i avdelningens lokaler för- och eftermiddag 2 gånger/veckan. Revisionen består av ett 29 frågors enkätformulär som är framtagen av Brukarrådet och granskad av FoU psykiatri.  Revisionen har presenterats för personal på Beroendecentrum samt länsstyrgruppen den 14 och 16 maj 2014

Brukarrevision Beroendecentrum

Brukarrådsrepresentanter 2013

Brukarrådet

Brukarstyrd Brukarrevision pågår på Beroendecentrum Värmland under perioden 16 okt - 29 nov 2013

Brukarrådetsrepresentant från Beroendecentrums brukarråd deltar i den nationella Brukarstyrd brukarrevisionsutbildning med start den 11 mars 2013.

Sammanlagt 10 utbildningsdagar fördelat på 4 sammankomster under vår- och hösttermin 2013

Beroendecentrum och länet kommer framöver att ha utbildarkompetens för Brukarråd som behöver utbildas till brukarrevisorer - för att kunna genomföra brukarrevisioner inom socialtjänst och hälso- och sjukvård där vård ges till patienter/klienter med missbruk/beroendeproblematik

Kommentarer inaktiverade.