Chefs- och politikerutbildningen 11 sep 2009

Chefs- och politikerutbildningen 11 sep 2009

Ett 50-tal chefer och politiker från Värmlands Landsting och kommuner var på plats, deltagarna representerade primärvård, psykiatri och socialtjänst. Gunborg Brännström SKL "Kunskap till Praktik", Stefan Borg Beroendecentrum Stockholm, Kristina Öberg-Östergren SKL "Kunskap till Praktik" var huvudföreläsare.

Det Värmländska perspektivet presenterades av Elisabet Aass-Jonsson Beroendecentrum Värmland samt Leif Martinsson/Anneli Koivuniemi "Kunskap till Praktik" Värmland. Bjarne Olsson Värmlands läns Vårdförbund höll ihop dagen.

Kunskap till Praktik Värmland

Beroendecentrum Värmland

Kunskap till Praktik - Standardiserade instrument

Missbruk och samtidig psykisk störning

Integrerade mottagningar  hälso- och sjukvård och socialtjänst

Nationella riktlinjerna - SKL:s utveckling av missbruks- och beroendevården

 

Kommentarer inaktiverade.