Övrig information

Flöjten tar emot besök av anhöriga, släkt eller andra viktiga personer till de placerade. Besöken sker oftast på besöksdagarna tisdag, torsdag och söndag. Det går dock att göra undantag från detta vid behov. Flöjten kan ej ta emot djur som de boende har i sin vård.

Flöjten medverkar i inskolning i familjehem. Vid lång resväg får diskussion angående kostnad för resa och personal diskuteras med placerande kommun. I annat fall står Flöjten för kostnaden för personal och resa. När barn placeras i familjehem görs oftast ett uppföljande besök.

Flöjten följer placerade till läkare, tandläkare etc vid behov. Alla mediciner förvaras i låst medicinskåp. Personal har delegation på medicintilldelning.

Planeringsmöten och uppföljning med socialsekreterare sker företrädesvis på Flöjten.