Personal

Personal och bemanning på Flöjten

Bemanning dagtid:

1,0 Enhetschef, måndag – fredag

2,0 Utredare/metodutvecklare, måndag - fredag

2,0 (minimibemanning) behandlingspersonal, måndag – söndag

Bemanning nattetid:

1,0 behandlingspersonal

1,0 behandlingspersonal med beredskap

Total personalstat är 9,80 tjänster

I personalgruppen finns barnskötare, förskolelärare samt socionom representerade. Vid nyanställning krävs minst utbildning som barnskötare med arbetslivserfarenhet. Önskvärt är utbildning som socionom, socialpedagog eller annan likvärdig utbildning alternativt behandlings assistent.

För stöd till medarbetarna och kompetensutveckling:

-Medarbetar- och utvecklingssamtal en gång per år.

-En gång per vecka hålls personalmöten angående de placerade, budget, arbetsmiljöfrågor, personalfrågor samt praktiska ärenden i vardagen.

-Föreläsningar och utbildningar vid behov. Målet är att kommunernas önskemål kring Flöjtens verksamhet skall styra vidareutbildningarna.

-Handledning av barnpsykolog 1 gång per månad.

-Utredare/metodutvecklare deltar regelbundet på nätverksmöten med kommunerna i Värmland utifrån BBIC.