Personal

Total personalbemanning är 11 personer

I personalgruppen finns barnskötare, förskolelärare samt socionom representerade.

Personalandledning av  1 gång per månad.

Flöjten arbetar utifrån BBIC.

Bemanning dagtid:

1,0 Enhetschef, måndag – fredag

2,0 Utredare/metodutvecklare, måndag - fredag

2,0 (minimibemanning) behandlingspersonal, måndag – söndag

Bemanning nattetid:

1,0 behandlingspersonal

1,0 behandlingspersonal med beredskap