Vårdinnehåll

Flöjtens Vårdinnehåll

Vården baseras på kunskaper i utvecklingspsykologi enligt psykodynamisk teori och psykosocialt arbete samt praktisk/pedagogisk barnavård.

Vårdmetoden innebär praktiska pedagogiska insatser i vardagsmiljön för att stärka och främja barnens utveckling. Att erbjuda en trygg, barnvänlig och hemlik miljö med rutiner som ingår i en välfungerande tillvaro. Vi arbetar på uppdrag av den kommunala socialtjänsten.

Målsättningen med Flöjtens verksamhet är:

  • att ge barn och föräldrar en trygg och säker tillvaro
  • att ge stöd i krissituationer
  • att vara en resurs i socialtjänstens arbete genom att bistå med professionella observationer och erbjuda utredningar av god kvalitet.
  • att vägleda föräldrar i sin omsorg om barnen
  • att vara ett skydd för barn och föräldrar i utsatta situationer

En skriftlig utredningsplan/arbetsplan ska upprättas vid inskrivning tillsammans med socialtjänsten och om möjligt även med föräldrarna.