Konferens lokala styr- och arbetsgrupper

Länsöverenskommelse barn och unga -Workshop unga  4 okt

Centrala ledningsgruppen för utvecklingsfrågor inom missbruk bjöd in till en workshop utifrån Länsöverenskommelse för barn och unga med i risk- och missbruk. Komplex problematik hos barn och unga är ofta kopplat till missbruk och beroende. För att stödja barnet, ungdomen och förbättra möjligheterna till en god hälsoutveckling behöver många personer i olika verksamheter samarbeta. För att kunna erbjuda likvärdigt stöd i hela länet baserar samtliga aktörer sina respektive insatser utifrån Länsöverenskommelse för barn och unga. Detta gäller skola, vårdcentral, första linjen, ungdomsmottagningar, BUP, socialtjänst och vuxenpsykiatri.

Senast vid årsskiftet 2017/18 skall lokala överenskommelser tas fram. Överenskommelserna ska synliggöra varje aktörs ansvar - vem gör vad. De lokala ledningsgrupper i länet som redan finns för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik rekommenderas att även omfatta gruppen barn och unga.

Länsöverenskommelse barn och unga

Program 4 oktober + ledn styrn för utveckling av missbruks-beroendevården i Värmland

Fakta om målgruppen + länsöverenskommelsen Leif Martinsson utvecklingsledare

Lisa Pellikka -Så här gjorde vi för att bygga upp

Anneli Ben Or Karin Swensån Retzman Karlstad samarbete vuxen avd + fam avd

Mall för lokal överenskommelse

Konferens 2 dec 2016

Utveckling inom missbruk- och beroendevård i Värmland. Länsöverenskommelse 2016-2018

Inbjudan 2 dec 2016

Dagordning

Deltagarlista

Bakgrund, process, ansvar   Leif Martinsson

Psykosociala metoder och stöd  Ann-Sofie Johansson

Medicinsk behandling - Laro  Helena Norlin

Medicinsk behandling alkohol, medicinska test, dopning  Edward Smith

INL Individuell Läkemedels Nedtrappning  Edward Smith

Dopningsförebyggande arbete  Maude Johansson

Handlingsplan   Åsa Wahlén

Missbruk-beroende-samsjuklighet  Stefan Borg

Förändrad styrning och ledning  Bengt Palo

Konferens 21-22 okt 2014

21-22 okt 2014 Utveckling inom missbruks- och beroendevården i Värmland, lokala styrgrupper samt ansvariga inom landsting/kommun för ungdomsvård

Inbjudan 21 okt 2014

Inbjudan NR styrgrupper 21-22 okt 2014

Program 21-22 okt 2014

Deltagare

Deltagare 21-22 okt 2014

Presentationer

Socialstyrelsen Nationella Riktlinjer 2014, Maria Branting m fl.

Socialstyrelsen Värmland 2014-10-21

Gapanalys Värmland, FoU Landsting Anders Hallberg, Karin Lundberg

Seminarium Gapanalys 20141021

Systematisk uppföljning,  SKL Anneli Jäderland

Systematisk uppföljning

Lokal Evidens - LOKE, Forshaga Kommun Linda Söderberg

Forshaga LOKE 20141021

Lokal Evidens - LOKE, Karlstad Kommun Mattias Hollinder

Flödesschema Kompassen 2013

Länsöverenskommelse Unga upp till 18 år, Region Värmland Birgitta Svensson

Erfarenhetsdagarna 22 okt

Cannabis/Spice, Beroendecentrum Värmland Leif Martinsson

21-22 okt 2014

Cannabis/Spice, Cannabisnätverket Ann-Sofie Nordenberg

Sunne okt 2014 Ann-Sofie

Barn- och Föräldraperspektivet, VLV Per Jörnmyr  Karin Swensån-Retzman

141022 KARIN PER

Unga föräldrar med missbruk, Ljuspunkten Arvika  Therese Dahlin  Mona Wikström

(kommer inom kort)

Brukarstyrd Brukarrevision, Brukarrådet  Lars Ryman Kent Nylander

Brukarrevision

Summering  Bengt Palo

SUMMERING

 

Kommentarer inaktiverade.