Nationella Basutbildningen 2010

Nationella Basutbildningen 19-20 april, 24-25 maj    samt 6-7 sep, 13-14 okt 2010

Dag 1.

Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt
Maude Johansson Länsstyrelsen Värmland
Marina Kalander-Blomqvist Folkhälsostrateg

Image Nationellt läge (1134,5 kB)

Image Lokalt läge (563,4 kB)

De Nationella riktlinjerna-avstamp för evidensbaserad praktik            Ann-Sofie Nordenberg, socionom
Hans Kleine, psykiater

Image Nationell Basutbildning - Riktlinjerna (214,3 kB)

Image Nationella Basutbildningen (715,5 kB)

Bio-psyko-sociala faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling
Hans Kleine, psykiater  

 Image Biopsykosociala (rev-ht10) (3083,4 kB)

Dag 2.

Somatiska komplikationer av alkohol och droger
Jörg Rosowski, distriktsläkare

Image Somatiska komplikationer - risk/missbruk (1018,3 kB)

Alkohol/droger och psykisk hälsa
Hans Kleine, psykiater

Image Samsjuklighet-h (rev-ht10) (1817,2 kB)

Bemötande, motivation och förändring
Ann-Sofie Nordenberg, socionom
Hans Kleine, psykiater

Image Motivation och bemötande (rev ht10) (706,8 kB)

Image Bemötande, behandlingsallians (307,1 kB)
Människosyn och etik
Hans Kleine, psykiater

Image Människosyn och etik (195,2 kB)

Dag 3 och 4

Image Droglära (1044,6 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Narkotiska preparat FASS (rev. HT10)(63,3 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Riskbruk, skadligt bruk och beroende (1456,5 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Alkohol och graviditet (rev. HT10)(110,0 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Screening-diagnosinstrument (79,2 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Missbruk/beroendediagnoser (60,4 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Screening och utredning (411,6 kB)
Ann-Sofie Nordenberg, socionom

Image Beroende farmaka (1407,6 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Att arbeta Evidensbaserat (rev HT10)(149,7 kB)
Ann-Sofie Nordenberg, socionom

Image Organisation och lagstiftning (5102,1 kB)
Lillemor Brantefors, adjunkt

Image Sociallagstiftningen - anmälningsskyldighet (rev. HT10)(52,5 kB)
Lillemor Brantefors, adjunkt

Image Offentlighets- och sekretesslag (rev. HT10)(50,4 kB)
Lillemor Brantefors, adjunkt

Image LPT (59,9 kB)
Hans Kleine, psykiater

 

Kommentarer inaktiverade.