Kurser/workshops VT 2011

Kurser/workshops VT 2011 inom Kunskap till praktik:

AUDIT-DUDIT utb. den 13 maj - inställd!

AUDIT-DUDIT utbildning /Familjehuset KSD/  18 maj 2011

Image Inbjudan (396 kB)

AUDIT-DUDIT utbildning /öppenvårdspsyk KSD/  6 maj 2011

Image Inbjudan (396 kB)

ÅterfallsPrevention - utbildning 7-8 april, 10 maj 2011

Image Inbjudan (395,5 kB)

ASI workshop  24 mars 2011  Karlstad

Image Inbjudan (393 kB) Anmälan stängd

ASI-utbildning kurs V, 9-10 mars, 11 april 2011

Image Inbjudan ASI (398 kB)  OBS! ny lokal

HAP-uppföljningsdag 14 feb 2011

Image Inbjudan (392,5 kB) Anmälan stängd
AUDIT-DUDIT utbildning  9 feb 2011, KRISTINEHAMN

Image Inbjudan (396 kB) Anmälan stäng

MI - fördjupningsdagar, 23 feb, 30 mars, 18 april
Inbjudan/anmälan - följ länken

http://www.webropol.com/P.aspx?id=488870&cid=18188871

MI -grundutbildningar, samarbete mellan Riskbruksprojektet och Kunskap till Praktik Värmland. 5 utbildningar under perioden januari - april. Följ länken nedan för information och anmälan.

http://www.webropol.com/P.aspx?id=481022&cid=84331815

MI - metodstödjarutbildning, 2 dagarsutbildning den 23 mars samt 5 april, samarbete mellan Riskbruksprojektet och Kunskap till Praktik Värmland. Följ länken nedan för information och anmälan.

http://www.webropol.com/P.aspx?id=456023&cid=20497713

 

Utbildningar-workshops VT2011


Image Utbildningsagenda VT2011 (41,0 kB)

AUDIT/DUDIT  - verksamheter på gång med metoder enligt lokala styrdokument

Vårdcentralerna i Kil, Forshaga, Deje har utbildat personal i AUDIT/DUDIT under HT2010.  Utbildning i AUDIT/DUDIT planeras under VT2011 för öppenvårdspsykiatrin i Karlstad, Vårdcentralerna i Hagfors och Ekshärad samt Barn- och familjeavdelningen i karlstad

Hearing med Brukarorganisationer 10 juni 2009

RFHL Stockholm bjöd in till möte med Värmlands Brukarorganisationer. Camilla Svenonius RFHL presenterade material från den nyutkomna handboken "BRUKARRÅD Var med och påverka beroendevården där du bor" Handboken har sammansatts av RFHL och FMN och finansierats av NSPH "Kunskap till Praktik" Värmland presenterade överenskommelsen med SKL, uppdraget och vad som är på gång i Värmland

Image Inbjudan RFHL (102 kB)

Kunskap till Praktik Värmland.ppt

 

Kurser/workshops HT 2010

Kurser/workshops HT 2010 inom Kunskap tilll praktik:

AUDIT-DUDIT utbildning  3 december 2010, SUNNE

Image Inbjudan (395,5 kB) Anmälan stängd

Utbildning - Samordnad Vårdplan  2 november, Karlstad

Image Inbjudan (395 kB)   Anmälan stängd

Workshop ASI  25 oktober

Image Inbjudan (392,5 kB) Anmälan stängd

HAP-utbildning (HaschAvvänjningsProgram) 7/10, 28/10

Image Inbjudan (393,5 kB) Anmälan stängd

Image Följebrev HAP-utbildningen (225,5 kB)

MI-metodstödjarutbildning 5/10. Inbjudan och anmälan - följ länken nedan.

http://www.webropol.com/P.aspx?id=456023&cid=20497713

MI-fördjupningsdagar 15/9, 12/10, 25/11, 2/12. Inbjudan och anmälan - följ länken nedan

http://www.webropol.com/P.aspx?id=426825&cid=27204423

ASI-utbildning kurs IV  20-21 okt, 24 nov  2010

Image Inbjudan (397 kB) Anmälan stängd

 

ÅterfallsPrevention 27-28 sep. 8-9 nov 2010

Image Inbjudan (395,5 kB)  Inställd

AUDIT-DUDIT utbildning 15 sep 2010

Image Inbjudan (395,5 kB)  Anmälan stängd

Nationella Basutbildningen 6-7 sep, 13-14 okt 2010

Image Inbjudan (145,7 kB)  Anmälan stängd

 

Chefsdagar 2009-2010

Chefsdagarna Sunne 8-9/11 2010
 (388 kB)  (Inställd/framflyttad)

Kunskap till Praktik  besöker länets styrgrupper den 10-11 juni. Inbjudan för de lokala styrgrupperna
Image Lokala styrgrupperna Värmland - Kunskap till praktik centralt(562 kB)

Inbjudan Chefsdagarna Sunne 25-26/2 2010
Image Inbjudan (388 kB)

Chefsdagarna Sunne 14-15/10 2009
Image Inbjudan (391 kB)

Chefs- och politiker utbildning 11/9 2009
 Image Inbjudan (406 kB)

Inbjudan lokala styrgrupper HT 2009
Image Lokala styrgrupper - SKL Värmland (405 kB)

 

Nationella Basutbildningen 2010

Nationella Basutbildningen 19-20 april, 24-25 maj    samt 6-7 sep, 13-14 okt 2010

Dag 1.

Alkohol- och drogsituationen nationellt och lokalt
Maude Johansson Länsstyrelsen Värmland
Marina Kalander-Blomqvist Folkhälsostrateg

Image Nationellt läge (1134,5 kB)

Image Lokalt läge (563,4 kB)

De Nationella riktlinjerna-avstamp för evidensbaserad praktik            Ann-Sofie Nordenberg, socionom
Hans Kleine, psykiater

Image Nationell Basutbildning - Riktlinjerna (214,3 kB)

Image Nationella Basutbildningen (715,5 kB)

Bio-psyko-sociala faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling
Hans Kleine, psykiater  

 Image Biopsykosociala (rev-ht10) (3083,4 kB)

Dag 2.

Somatiska komplikationer av alkohol och droger
Jörg Rosowski, distriktsläkare

Image Somatiska komplikationer - risk/missbruk (1018,3 kB)

Alkohol/droger och psykisk hälsa
Hans Kleine, psykiater

Image Samsjuklighet-h (rev-ht10) (1817,2 kB)

Bemötande, motivation och förändring
Ann-Sofie Nordenberg, socionom
Hans Kleine, psykiater

Image Motivation och bemötande (rev ht10) (706,8 kB)

Image Bemötande, behandlingsallians (307,1 kB)
Människosyn och etik
Hans Kleine, psykiater

Image Människosyn och etik (195,2 kB)

Dag 3 och 4

Image Droglära (1044,6 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Narkotiska preparat FASS (rev. HT10)(63,3 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Riskbruk, skadligt bruk och beroende (1456,5 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Alkohol och graviditet (rev. HT10)(110,0 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Screening-diagnosinstrument (79,2 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Missbruk/beroendediagnoser (60,4 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Screening och utredning (411,6 kB)
Ann-Sofie Nordenberg, socionom

Image Beroende farmaka (1407,6 kB)
Hans Kleine, psykiater

Image Att arbeta Evidensbaserat (rev HT10)(149,7 kB)
Ann-Sofie Nordenberg, socionom

Image Organisation och lagstiftning (5102,1 kB)
Lillemor Brantefors, adjunkt

Image Sociallagstiftningen - anmälningsskyldighet (rev. HT10)(52,5 kB)
Lillemor Brantefors, adjunkt

Image Offentlighets- och sekretesslag (rev. HT10)(50,4 kB)
Lillemor Brantefors, adjunkt

Image LPT (59,9 kB)
Hans Kleine, psykiater

 

Kurser/workshops VT 2010

Kurser/workshops VT 2010 inom Kunskap till praktik:

ASI-workshop  7 juni Karlstad, 8 juni Sunne

Image Inbjudan (557,5 kB)

Utbildning i Samordnad individuell vårdplan 2 juni i Sunne, 3 juni i Karlstad  Karlstad fulltecknad, platser kvar i Sunne

Image Inbjudan (27 kB)

Nationella Basutbildningen 19-29 april, 24-25 maj 2010  Utbildningen fulltecknad - Anmälan stängd                   

Image Inbjudan (145,9 kB)
Image Inbjudan wordfil (480 kB)

Mi fördjupning Centrala distriktet 6 maj, 15 juni

Image Inbjudan MI 6 maj (392 kB)
Image Inbjudan 15 juni (392,5 kB)
MI Fördjupning Östra distriktet 22 april

Image Inbjudan MI fördjupning (392 kB)

MI Fördjupning Norra distriktet 15 april 2010

Image Inbjudan MI fördjupning (393 kB) Anmälan stängd

ASI - för chefer 12 april 2010

Image Inbjudan (557,5 kB) Anmälan stängd

MI Fördjupning Södra distriktet 25 mars 2010
Image Inbjudan MI fördjupning (392 kB) Anmälan stängd
ASI - utbildning Kurs III  11-12 mars, 22 april 2010

Image ASI inbjudan (396,5 kB)  Anmälan stängd

ASI -fortsättning dag IV  18 feb 2010

Image Inbjudan (556,5 kB) Anmälan stängd

MI Fördjupning Västra distriktet  16 feb 2010

Image Inbjudan MI fördjupning (392 kB) Anmälan stängd

AUDIT-DUDIT utbildning  11 feb 2010
Image Inbjudan AUDIT/DUDIT (395 kB) Anmälan stängd

ÅP - workshop/erfarenhetsutbyte 18/27 jan 2010

Image Workshop ÅP (559,5 kB)  27 jan inställd

 

Chefs- och politikerutbildningen 11 sep 2009

Chefs- och politikerutbildningen 11 sep 2009

Ett 50-tal chefer och politiker från Värmlands Landsting och kommuner var på plats, deltagarna representerade primärvård, psykiatri och socialtjänst. Gunborg Brännström SKL "Kunskap till Praktik", Stefan Borg Beroendecentrum Stockholm, Kristina Öberg-Östergren SKL "Kunskap till Praktik" var huvudföreläsare.

Det Värmländska perspektivet presenterades av Elisabet Aass-Jonsson Beroendecentrum Värmland samt Leif Martinsson/Anneli Koivuniemi "Kunskap till Praktik" Värmland. Bjarne Olsson Värmlands läns Vårdförbund höll ihop dagen.

Kunskap till Praktik Värmland

Beroendecentrum Värmland

Kunskap till Praktik - Standardiserade instrument

Missbruk och samtidig psykisk störning

Integrerade mottagningar  hälso- och sjukvård och socialtjänst

Nationella riktlinjerna - SKL:s utveckling av missbruks- och beroendevården