Om förbundet

Allmänt om Värmlands Läns Vårdförbund:

Värmlands läns vårdförbund är ett kommunalförbund med direktion enligt kommunallagen och har sitt säte i Forshaga. Samtliga kommuner i Värmlands län  är medlemmar i vårdförbundet.

Värmlands läns vårdförbund har uppdraget att inom Värmlands län vara
huvudman för vissa hem för vård eller boende och därvid, på uppdrag av hemkommunen, ombesörja vården enligt de bestämmelser som anges i bland annat Socialtjänstlagen (SOL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Förbundsordning för Värmlands läns vårdförbund

Förbundsordning (jan 2015)