Kansliet

Adress  Värmlands Läns Vårdförbund
Box 93
667 22 FORSHAGA

Besöksadress  Storgatan 52,  FORSHAGA (kommunhuset)

Telefon  073-9100612
Fax   054 – 87 34 61
e-post  varmlandsvardforbund@forshaga.se

Organisationsnummer 222000 - 0406
Bankgiro  5212 - 5168
Bank  Swedbank