Konsulterna

Konsulter med koppling till Värmlands läns vårdförbund.

Verksamheten bygger på att det finns kompetens att tillgå i närheten, vilka finner själva frågeställningarna stimulerande och att de ligger i linje med grunduppdraget. Eftersom Vårdförbundet är en gemensam angelägenhet för länets samtliga kommuner så finns det sådana kopplingar. I mera komplicerade fall köper naturligtvis Vårdförbundet tjänsterna och träffar då särskilda överenskommelser. Upphandling och bokslut kan vara sådana tjänster.

Följande personer är ansvariga för konsultstödet:

Personal: Personalchef Susanne Gustafsson, Forshaga kommun

Ekonomi: Ekonomichef Lena Backlund, Forshaga kommun

Löneadministration: Linda Englund linda.englund@forshaga.se 054/172016

IT:  IT-chef Christian Söderblom Kils kommun

Revision: Lars Dahlin PWC

Företagshälsovård: Landstingshälsan