Personal

Medarbetare på Värmlands läns vårdförbund

Kansli:
Pär Johansson  Tel: 073-9100612

Löneadministratör: Helene Haag                                                             helene.haag@forshaga.se
Tel: 054-17 23 49

Ekonom: Yngve Ekman                                                                                   yngve.ekman@forshaga.se
Tel: 054-17 20 26

Enhetschef Flöjten:  Harriet Pellfolk                                    harriet.pellfolk@varmlandsvardforbund.se
Tel: 054-56 45 85
Flöjten

Avdelningschef Beroendecentrum:                                                                                    Niklas Dannberg          Niklas.Dannberg@liv.se                                                                                                            Beroendecentrum
Tel: 054-61 96 99
072-231 87 17

Förbundschef: Pär Johansson                                                         par.johansson@forshaga.se                                                                                             Värmlands läns Vårdförbund                                                                                                                       Tel: 073-9100612                                                                                                         

Utvecklingsledare: Leif  Martinsson               leif.martinsson@liv.se                                                                                                                     054-61 98 31
076-828 82 24