Personal

Medarbetare på Värmlands läns vårdförbund

De flesta ej verksamhetsanknutna medarbetarna med operativt ansvar finns i Kommunhuset i Forshaga. Om så inte är fallet anges det särskilt.

Kansli:
Tel: 054-17 20 00

Löneadministratör: Linda Englund                                                           linda.englund@forshaga.se
Tel: 054-17 20 16

Ekonom: Yngve Ekman                                                                                   yngve.ekman@forshaga.se
Tel: 054-17 20 26

Enhetschef Flöjten:  Harriet Pellfolk                                    harriet.pellfolk@varmlandsvardforbund.se
Tel: 054-56 45 85
Flöjten

Avdelningschef Beroendecentrum:                                                                                    Niklas Dannberg          Niklas.Dannberg@liv.se                                                                                                            Beroendecentrum
Tel: 054-61 96 99
0725-31 87 17

Förbundschef: Pär Johansson                                                         par.johansson@forshaga.se                                                                                             Värmlands läns Vårdförbund                                                                                                                       Tel: 0739-100612                                                                                                         

Utvecklingsledare: Leif  Martinsson               leif.martinsson@liv.se                                                                                                                     054-61 98 31
076-828 82 24

Övriga

Tillkommer så personalstyrkorna på Flöjten (ca 10 medarbetare) och på Beroendecentrum (ca 20 personer). Ca 10 av de sistnämnda är anställda av Vårdförbundet och ca 10 personer är anställda av Landstinget i Värmland.

Enhetschefen är arbetsledare för hela personalgruppen, vilket regleras genom avtal om tjänsteköp från Landstingets sida.