MILK – missbruk och beroende i landsting och kommuner

Utveckling av missbruks- och beroendevården

https://skl.se/missbruk

"Kunskap till Praktik" var ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och som syftade till att förbättra den svenska missbruks- och beroendevården. Målet är att alla brukare ska få bästa möjliga vård. Utgångspunkten är Socialstyrelsens nationella riktlinjer, som beskriver vilka behandlings- och rehabiliteringsinsatser som har störst medicinsk, social och ekonomisk effekt.

"Kunskap till Praktik" var resultatet av en överenskommelser mellan regeringen och SKL, där SKL  åtog sig att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns lokalt och regionalt och att främja utvecklingen av en mer långsiktig struktur för att sprida kunskap.

Den bärande idén i överenskommelsen är att kommuner och landsting ska ta ett gemensamt ansvar för missbruks- och beroendevården.