Dokument

Dokument

SIP - Samordnad individuell plan

Socialstyrelsen SIP http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/samordnadindividuellplan-sip

SKL – Samordnad individuell plan SIP https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html

Landstinget i Värmland 1177 – Samordnad individuell plan SIP                  http://www.liv.se/For-vardgivare-och-samarbeten1/Samverkan/Samverkansavtal/Samordnad-individuell-plan-SIP/

Dokument inom landsting/kommun

Vårdprogram gravida med riskbruk missbruk  (2014-03-05 - 2017-03-05)

Dokument inom landsting

Alkoholproblem, överenskommelse

Informationsguide - "Så fungerar vården"

Det nationella Brukarrådet för missbruks- och beroendevården har tagit fram denna skrift för brukare av vård.

Så fungera vården

Föräldrar inom beroendevården

Den nationella kartläggningen "Föräldrar inom missbruks- och beroendevården - en sammanfattning av underswökningen:

Föräldrar i missbruksvården, sammanfattning