Förstärkt barn- och föräldraperspektiv

Projektstudie  2014: "Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland
Projektstudie via avtal med SKL/Kunskap till praktik och Landstinget i Värmland samt Värmlands läns Vårdförbund.
En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014.
Projektledare Per Jörnmyr, Kurator
Projekthandledare Kjerstin Almqvist, Fou psykiatri
Värmland - SKL/Kunskap till praktik
Barn till föräldrar med missbruk har ofta en utsatt vardag och riskerar att själva utveckla missbruk. Men relationen till föräldern är också en skyddsfaktor. Genom Kunskap till praktik får missbruks- och beroendevården förutsättningar för att stärka föräldraförmågan hos föräldrarna och att upptäcka barnen tidigare.
Överenskommelse/avtal har skett mellan Värmlands läns Vårdförbund och SKL/Kunskap till praktik för den nationella satsningen Förstärkt barn- och föräldraperspektiv under perioden 2011-2014.
Processledare Karin Swensån-Retzman har lett detta arbete i Värmland. Från och med 2015 fortsätter utvecklingsarbetet via Region Värmland.
Läs mer:
Presentation Karin Swensån-Retzman
Rapporten från den nationella inventeringen "Förälder och missbruk"
Finns nu tillgänglig: