Kontaktpersoner

Utveckling missbruks- och beroendevård  Värmland

Pär Johansson Förbundschefschef, Värmlands läns Vårdförbund.
Mobil: 0739-100612
par.johansson@forshaga.se

Leif Martinsson Utvecklingsledare
Värmlands läns Vårdförbund/Beroendecentrum                                                                        Tel: 054-61 98 31
Mobil: 076-828 82 24
leif.martinsson@liv.se

Karin SwensånRetzman                                                                                                             Barn- och föräldraperspektivet                                                                                                            Tel: 054 540 52 08
karin.swensan.retzman@karlstad.se

Metodutbildare/stödjare 

ASI, AUDIT/DUDIT, HAP, ADAD
Leif Martinsson  Utvecklingsledare
Värmlands läns Vårdförbund/ BeroendecentrumVärmland                                                                                                                054-61 98 31
076-828 82 24
leif.martinsson@liv.se

Samordnad Individuell Plan
Elisabet Aass Jonsson
Avdelningschef Hemvård  Arvika Kommun                                                                               0570-828 52, 073-270 31 36                                                                                           elisabet.aass-jonsson@arvika.se

Wiktoria Granath Verksamhetsutvecklare  FoU Psykiatri Landstinget                                                                                                                                         054-619740, 070-518 05 77
Wiktoria.Granath@liv.se

MI-metodik                                                                                                                                         Stefan Löwenborg  Kurator
Alkoholpolikliniken, Ifo Säffle
0533-68 12 60
stefan.lowenborg@saffle.se

ÅterfallsPrevention
Håkan Fielding, Kurator
ANL,  Ifo Kristinehamn
0550-88 228
hakan.fielding@kristinehamn.se

Per  Jörnmyr,  Utvecklare
Socialtjänsten Hammarö kommun
per.jornmyr@hammaro.se