LOKE lokal evidens

LOKE

Loke är utformad för uppföljning av insatser inom socialtjänsten men modellen passar till nästan vilken verksamhet som helst inom Kommunernas och Landstingets verksamheter. Modellen innebär att man kontinuerligt och systematisk följer upp insatser som riktar sig till brukare, oavsett om insatserna är evidensbaserade eller inte. Verksamheterna beskriver sin verksamhetsidé; tänkt målgrupp, tänkta insatser och tänkt resultat. Därefter dokumenteras hur det ser ut i praktiken; vilka personer det är som kommer, vilka insatser de får samt utfallet av insatsen.

LOKE - Lokal evidens