skip to Main Content

Konferenser

Länskonferens – unga/unga vuxna med risk- och missbruk 28 okt 2021

Inbjudan

Dagordning

Presentationer

Marianne Utterdahl, landstingsråd/ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden

Marianne Utterdahl

Pär Johansson, förbundschef  Värmlands läns vårdförbund

Pär Johansson

Leif Martinsson, utvecklingsledare Beroendecentrum Värmland

Leif Martinsson

Kurt Flyman, Linda Hultgren, Jonas Svedberg behandlingskonsulenter Nexus

Nexus

Ann-Sofie Johansson, Beroendecentrum Stockholm eStöd

Ann-Sofie Johansson

Edvard Smith, psykiatriska öppenvården Karlstad

Edvard Smith

Kent W Nilsson, Uppsala universitet – Centrum för klinisk forskning

Kent Nilsson

Mentimeterfråga till publiken:

Vad vill du skicka med till den politiska styrgruppen och Centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården i länet ?

Menti meter – publiksvar

Konferens – länsdialog SKL MILK 15 nov 2019

SKL MILK besöker alla län och turen har nu kommit till Värmland. SKL presenterar och har dialog angående  Handlingsplan mot missbruk och beroende – Tidig upptäckt, tidiga insatser, stöd och behandling för personer i åldern 13-29 år. Deltagare är representanter från den politiska styrgruppen, den centrala ledningsgrupp samt de lokala ledningsgrupperna (styr- och ledningsgrupper för missbruks- och beroendevården i länet).

Program

Deltagarlista

Mikael Malm/Zophia Mellgren SKL

SKL Länsdialog Värmland

Leif Martinsson Värmlands läns Vårdförbund/Region Värmland

Beroendemottagningar unga och vuxna

Pär Johansson Värmlands läns Vårdförbund

MILK-konferensen Värmlands läns Vårdförbund

Grupparbete

Diskussionsfrågor

Gruppdiskussion – redovisning mottagningar för unga och vuxna

Konferens missbruk/beroende 8 oktober 2019

I Värmland regleras beroendevården via lednings- och styrgrupper med tillhörande läns- och lokala överenskommelser.  För att mer möta personal som möter personer med missbruk/beroende bjuder den Centrala ledningsgruppen in till en gemensam utbildningskonferens i Karlstad med inslag av goda exempel, fakta och forskning kring målgruppen.

Inbjudan

Dagordning

Deltagarlista

Spelberoende – Mattias Hollinder/Johan Lilljebjörn Karlstad öppenvård

Spelberoendebehandling

Samsjuklighet – Edvard Smith Psykiatriska öppenvården

Samsjuklighet

Cannabis och Läkemedel – Ann-Sofie Johansson Beroendecentrum Stockholm

Cannabis och läkemedel

Kent W Nilsson – Arv & Miljö Uppsala Universitet

Arv & miljö del 1Arv & miljö del 2

Pär Johansson – Ledningsgrupper organisation Värmlands läns vårdförbund

Ledningsgrupper vad är på gång

Leif Martinsson – Integrerade mottagningar Beroendecentrum Värmland

Beroendemottagningar

Beroendemottagning unga rapport

Diskussionsfrågor – Vad behöver politiken höra…vad behövs göras lokalt…

Diskussionsfrågor -svar

Beroendeproblematik hos äldre 17 maj 2019

Alkoholkonsumtionen bland äldre har ökat i landet och samtidigt kan det vara problematiskt för personal inom bland annat hemtjänst och LSS och annan vård som möter äldre med alkoholproblem. Centrala ledningsgruppen för missbruks- och beroendevården (CLG-MBV) bjöd in till en halvdags utbildning i detta med ett hundratal deltagare.

Introduktion, in och utcheckning, frågor till dr Karin Lendrup, intryck från gruppdiskussion

Karin Lendrup Äldre och alkohol

Monica Hammar förvaltningschef Forshaga

Jessica Bergman Vård och omsorgschef Årjäng

Hans Kleine Bemötande

Du som vill ta del av Modell för fördelning av kommunala verksamheter vid samsjuklighet kontakta Monica Hammar direkt via e-post monica.hammar@forshaga.se

Dialogmöte ledningsgrupper 7 mars 2019

Dialogmöte med Centrala ledningsgruppen för missbruks- och beroendevården samt de 5 lokala ledningsgrupperna.

Dagordning

Åhörarkopior

Ledning och styrning

Värmlands läns vårdförbund

Nationella handlingsplanen och annan data

Diskussionsunderlag

Dialog och diskussion

Reflektion från grupperna

Reflektion


Inga inlägg funna.
Back To Top