skip to Main Content

Anslagstavla

Välkommen till Värmlands läns vårdförbunds anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om direktionens sammanträden, och justerade protokoll.

Här publiceras också protokoll från den politiska styrgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården, minnesanteckningar från Beroendecentrums styrgrupp samt minnesanteckningar från den centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården.

Sammanträdestider för Direktionen 2019 är 15 mars 9.00-12.00, 24 maj 9.00-12.00, 18 oktober 9.00-12.00, 29 november 9.00-12.00.

Vill du överklaga ett beslut?

Läs mer här!

Anslag

Här hittar du aktuella anslag.

Protokoll

Protokoll Direktionen

Back To Top