skip to Main Content

Anslagstavla

Välkommen till Värmlands läns vårdförbunds anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om direktionens sammanträden, och justerade protokoll.

Här publiceras också protokoll från den politiska styrgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården, minnesanteckningar från Beroendecentrums styrgrupp samt minnesanteckningar från den centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården.

Sammanträdestider för Direktionen 2019 är 15 mars 9.00-12.00, 24 maj 9.00-12.00, 18 oktober 9.00-12.00, 29 november 9.00-12.00.

Vill du överklaga ett beslut?

Läs mer här!

Anslag

Här hittar du aktuella anslag.

Protokoll

Protokoll Direktionen

Mötesdatum för Beroendecentrums styrgrupp 2019 är 8 mars, 5 juni, 7 oktober och 13 december.
Minnesanteckningar styrgrupp Beroendecentrum

Sammanträdesdatum för den politiska styrgruppen 2019 är 21 mars, 12 juni och 13 september.
Protokoll politisk styrgrupp

Mötestider för den centrala ledningsgruppen 2019 är 7 mars, 23 maj, 29 augusti, 7 november.
Protokoll central ledningsgrupp

Back To Top