skip to Main Content

Anslagstavla

Välkommen till Värmlands läns vårdförbunds anslagstavla. Här publiceras tillkännagivanden om direktionens sammanträden, och justerade protokoll.

Här publiceras också protokoll från den politiska styrgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården, protokoll från Beroendecentrums styrgrupp samt minnesanteckningar från den centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården.

Sammanträdestider för Direktionen 2018 är 16 mars 9.00-12.00, 1 juni 9.00-12.00, 19 oktober 9.00-16.00, 30 november 9.00-12.00.
Plats: Forshaga kommunhus Storgatan 52, lokal Klarälven.

Överklagande
Kommunmedlemmar i medlemskommunerna har möjlighet att överklaga ett beslut genom laglighetsprövning. Kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i medlemskommunen. Vid en laglighetsprövning prövar förvaltningsrätten ombeslutet har kommit till på lagligt sätt, beslutet rör något som är en angelägenhet för förbundet, det organ som fattat beslutet har haft rätt att göra det, eller beslutet annars strider mot lag eller annan författning.
Förvaltningsrätten kan endast fastställa eller upphäva det överklagade beslutet. Domstolen kan inte ändra beslutet. Begäran om laglighetsprövning ska lämnas in till Förvaltningsrätten i Karlstad inom tre veckor från det att förbundet anslagit det justerade protokollet över beslutet. I överklagandet ska anges
– vilket beslut som överklagas.
– vilken nämnd eller person som har fattat beslutet.
– varför beslutet anses oriktigt och de omständigheter som överklagandet grundas på.
– namn, personnummer, postadress och telefonnummer till den som överklagar beslutet.

Överklagandet skickas till:
Förvaltningsrätten i Karlstad
Box 568
651 12 Karlstad

Sammanträdestider för Direktionen 2018 är 16 mars 9.00-12.00, 1 juni 9.00-12.00, 19 oktober 9.00-16.00, 30 november 9.00-12.00.

Plats: Forshaga kommunhus Storgatan 52, lokal Klarälven.

Anslag

Protokoll Direktionen

Mötesdatum för Beroendecentrums styrgrupp 2018 är  9 februari, 18 maj, 27 september och 22 november.
Protokoll styrgrupp Beroendecentrum

Sammanträdesdatum för den politiska styrgruppen 2018 är 23 mars, 4 maj och 31 augusti.
Protokoll politisk styrgrupp

Mötestider för den centrala ledningsgruppen 2018 är 8 februari, 19 april, 30 augusti, 11 oktober och 29 november.
Protokoll central ledningsgrupp

Back To Top