skip to Main Content

Så här kan en vanlig dag se ut hos oss:

Frukost serveras mellan 8.00-8.45

Morgonmöte klockan 9.00

Återfallsprevention, aktivitetsrum och olika screeningsdokument förekommer på förmiddagarna. Varje dag erbjuds promenad.

Lunch serveras 11.30

Eftermiddagarna ser olika ut men kan innehålla besök till bibliotek, olika screeningsdokument, och dagliga promenader.

Middag serveras 16.30

Kvällsfika serveras 20.00

Hos oss finns personal tillgänglig dygnet runt som kan erbjuda samtal, stöd och uppmuntran.

Back To Top