skip to Main Content

IDS100

Detta formulär används i samband med Beroendelära. Klienten svarar på hundra frågor om hur sannolikt det är att klienten skulle dricka alkohol/ta droger i olika situationer och känslotillstånd. Utifrån klientens svar kan man se i vilka situationer som klienten har svårast att motstå alkohol/droger och ta reda på vilka ”triggers” klienten har.

Sammanställningen gås igenom under Återfallspreventionen.

Alla klienter erbjuds att delta i Beroendelära och Återfallsprevention under den andra veckan på Beroendecentrum.

Back To Top