skip to Main Content

Konferens 28 okt 2021  Unga, unga vuxna skadligt bruk/beroende

Inbjudan

Inledning Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Marianne Utterdahl

Värmlands läns vårdförbund

Pär Johansson

Beroendecentrum

Leif Martinsson

Öppenvårdsmottagning 13-25 år Karlstad kommun

Nexus

Beroendecentrum Stockholm – Cannabis och webbaserad stöd och behandling

Ann-Sofie Johansson

Unga med risk- och missbruk – vad säger forskningen

Kent Nilsson

Samsjuklighet

Edvard Smith

Publikfråga – Vad vill du skicka med till den politiska styrgruppen och den Centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården i länet ?

Menti meter – publiksvar

Back To Top