skip to Main Content

Centrala ledningsgruppen för utvecklingsfrågor inom missbruk bjöd in till en workshop utifrån Länsöverenskommelse för barn och unga med i risk- och missbruk. Komplex problematik hos barn och unga är ofta kopplat till missbruk och beroende. För att stödja barnet, ungdomen och förbättra möjligheterna till en god hälsoutveckling behöver många personer i olika verksamheter samarbeta. För att kunna erbjuda likvärdigt stöd i hela länet baserar samtliga aktörer sina respektive insatser utifrån Länsöverenskommelse för barn och unga. Detta gäller skola, vårdcentral, första linjen, ungdomsmottagningar, BUP, socialtjänst och vuxenpsykiatri.

Senast vid årsskiftet 2017/18 skall lokala överenskommelser tas fram. Överenskommelserna ska synliggöra varje aktörs ansvar – vem gör vad. De lokala ledningsgrupper i länet som redan finns för vuxna med missbruks- och beroendeproblematik rekommenderas att även omfatta gruppen barn och unga.

Länsöverenskommelse barn och unga

Program 4 oktober + ledn styrn för utveckling av missbruks-beroendevården i Värmland

Fakta om målgruppen + länsöverenskommelsen Leif Martinsson utvecklingsledare

Lisa Pellikka – Så här gjorde vi för att bygga upp

Anneli Ben Or Karin Swensån Retzman Karlstad samarbete vuxen avd + fam avd

Mall för lokal överenskommelse

Back To Top