skip to Main Content

Om Beroendecentrum

Beroendecentrum Värmland är ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård hela dygnet.

Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar.

Ny läkare

Februari: Andreea Pavel Leahu

Mars: John-Peter Vinnars och Fotouhi Farzin

April: John-Peter Vinnars

Hör av er till våra behandlingskonsulenter vid frågor!

Back To Top