skip to Main Content

Om Beroendecentrum

Beroendecentrum Värmland startade verksamheten 2007 och är ett integrerat HVB-hem med psykiatrisk slutenvård och kommunalförbund. Vården är dygnet runt-bemannad med personal med medicinsk, psykiatrisk och psykosocial kompetens. Vi finns till i psykiatrihuset på centralsjukhuset i Karlstad.

Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar och psykosocialt stöd

Inskrivning

Om Du har behov av abstinensbehandling ska Du vända Dig till socialtjänsten och tillsammans med din handläggare skicka in en vårdbegäran. Har du frågor och funderingar inför att komma till oss på Beroendecentrum kan Du höra av dig till avdelningen på telefonnummer 010-831 98 47.
Du hittar även fler kontaktuppgifter här.

Back To Top