skip to Main Content

Om Beroendecentrum

Beroendecentrum Värmland är ett HVB-hem med psykiatrisk öppenvård hela dygnet.

Verksamhetens inriktning är medicinsk abstinensbehandling samt psykiatriska och psykosociala bedömningar.

 

Ny läkare

Från och med vecka 40 fram till vecka 48 kommer bemanningen av läkare att vara lägre än tidigare.

Vanligtvis finns läkare på plats måndagar och fredagar, samt onsdagar 13-16. Undantag är vecka 41, då är läkare på plats tisdag och fredag, samt onsdag eftermiddag, och vecka 45 då vi har läkare måndag, onsdag och torsdag.

Detta innebär att vi har begränsad tillgänglighet och enbart skriva in klienter under de dagar som läkare är på plats. Vi kommer inte heller kunna erbjuda läkarintyg och andra tjänster utöver abstinensbehandlingen som vi har gjort tidigare. Detta innebär också att klienterna inte kommer kunna ha samma täta kontakt med läkaren under placeringstiden. Våra sjuksköterskor är på plats dygnet runt och löser situationen på bästa sätt.

Hör av er till våra behandlingskonsulenter vid frågor!

 

Back To Top