skip to Main Content

Behandlingsinnehåll

Beroendecentrums inriktning är abstinensbehandling med behandlingstid på tre veckor, kan vara längre eller kortare beroende på socialtjänstens uppdrag.

Vi har en tydlig inriktning på missbruk i kombination med psykisk problematik. Vi verkar efter evidensbaserade metoder enligt Nationella riktlinjer.

Vi erbjuder

  • Kvalificerad abstinensbehandling.
  • Psykiatrisk bedömning och anamnes.
  • Sociala utredningar och bedömningar.
  • Verkar efter Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.
  • Utveckla vårdkedjan – före inskrivning – under inskrivningstid – efter utskrivning.

Utredning och kartläggning

  • ASI (addiction severity index).
  • Sociala färdigheter och förmågor.
  • Psykiatrisk bedömning och anamnes.
  • Biomedicinska tester.
  • Somatiska bedömningar.
  • Nätverkskartläggning
  • Bedömning och förslag/vårdplanering.
  • Screenings/bedömningsinstrument som kan förekomma är KASAM, SCL90, IDS100, HAD, AUDIT/DUDIT, DUDIT-E, Alcohol-E, NODS-PERC, NODS

Förändringsarbete

  • Medicinsk behandling.
  • Omvårdnad
  • Stödjande behandling (akupunktur).
  • Friskvård (hälsolärande och motionsinriktad).
  • MI
  • Återfallsprevention (IDS100, KBT-sessioner från ”Väckarklockan”).
  • HAP (HaschAvvänjningsProgram)
  • Nätverksarbete och möten.
  • Föreläsningar (internt i beroendelära, externt om verksamheten).
  • Handledning till kommun/landsting beträffande eftervård.
Back To Top