skip to Main Content

Behandlingsinnehåll

Beroendecentrums inriktning är abstinensbehandling med behandlingstid på tre veckor, kan vara längre eller kortare beroende på socialtjänstens uppdrag. Vi har en tydlig inriktning på missbruk i kombination med psykisk problematik. Vi verkar efter evidensbaserade metoder enligt Nationella riktlinjer.

Vi erbjuder

 • Kvalificerad abstinensbehandling.
 • Psykiatrisk bedömning och anamnes.
 • Sociala utredningar och bedömningar.
 • Verkar efter Nationella riktlinjer från Socialstyrelsen.
 • Utveckla vårdkedjan – före inskrivning – under inskrivningstid – efter utskrivning.

Utredning och kartläggning

 • ASI (addiction severity index).
 • Sociala färdigheter och förmågor.
 • Psykiatrisk bedömning och anamnes.
 • Biomedicinska tester.
 • Somatiska bedömningar.
 • Nätverkskartläggning
 • Bedömning och förslag/vårdplanering.
 • Screenings/bedömningsinstrument som kan förekomma är KASAM, SCL90, IDS100, HAD, AUDIT/DUDIT, DUDIT-E, Alcohol-E, NODS-PERC, NODS

Förändringsarbete

 • Medicinsk behandling.
 • Omvårdnad
 • Stödjande behandling (akupunktur).
 • Friskvård (hälsolärande och motionsinriktad).
 • MI
 • Återfallsprevention (IDS100, KBT-sessioner från ”Väckarklockan”).
 • HAP (HaschAvvänjningsProgram)
 • Nätverksarbete och möten.
 • Föreläsningar (internt i beroendelära, externt om verksamheten).
 • Handledning till kommun/landsting beträffande eftervård.
Back To Top