skip to Main Content

Vår målgrupp

Vi vänder oss till män och kvinnor från 18 år, bosatta i Värmland:

  • med beroendeproblematik och i behov av abstinensbehandling.
  • med beroende och psykisk problematik i behov av abstinensbehandling och psykiatrisk bedömning.

Beroendecentrum tar emot klienter via biståndsbeslut från socialtjänsten i vistelsekommunen. Skicka in en Vårdbegäran, uppdaterad 2018-01-17.

Information till Dig som klient/patient

Hur ser det ut på avdelningen?

Vad får du ta med dig hit?

Hur ser en typisk dag ut på Beroendecentrum?

Postadress
Beroendecentrum Värmland
CSK Rosenborgsgatan 2
651 85 Karlstad

Vid förfrågan om plats kontakta:

Malin Gustafsson
Tel: 054-619857

Sandra Skoog
Tel: 054-619848

Back To Top