skip to Main Content

 

 

Medarbetare på Beroendecentrum Värmland

Personalgruppen består av läkare, psykolog, sjuksköterskor, behandlingskonsulenter, behandlingsassistenter, administrativ assistent samt avdelningschef. Personalgruppen har samlad erfarenhet från psykiatri, socialtjänst, kriminalvård och missbruksvård inom institution och öppenvård. Kopplat till verksamheten och Värmlands kommuner finns även en Utvecklingsledare.

Kontakt och telefon
Avdelning: 054-61 98 47

Avdelningschef
Niklas Dannberg
Tel: 054-61 96 99

Behandlingskonsulenter
Sandra Skoog
Tel: 054-61 98 48
sandra.skoog@varmlandsvardforbund.se

Caroline Furudal
Tel: 054-61 98 57
caroline.furudal@varmlandsvardforbund.se

Utvecklingsledare
Leif Martinsson
Tel: 076-828 82 24, 054-61 98 31
Mail: leif.martinsson@liv.se

Läkare
Beroendecentrum har läkarbemanning hela sommaren och hösten.

Psykolog
Vakant

 

Back To Top