skip to Main Content

Medarbetare på Beroendecentrum Värmland

Personalgruppen består av läkare, psykolog, sjuksköterskor, behandlingskonsulenter, behandlingsassistenter, administrativ assistent samt avdelningschef. Personalgruppen har samlad erfarenhet från psykiatri, socialtjänst, kriminalvård och missbruksvård inom institution och öppenvård. Kopplat till verksamheten och Värmlands kommuner finns även en Utvecklingsledare. Kontakt och telefon Avdelning: 010-831 98 47 Avdelningschef Katja Maier Tel: 010-831 96 99, 072-5318717 Behandlingskonsulenter Malin Lööf Tel: 010-831 98 48 malin.loof@regionvarmland.se Caroline Furudal Tel: 010-831 98 57 caroline.furudal@regionvarmland.se Utvecklingsledare Leif Martinsson Tel: 076-828 82 24, 010-831 98 31 Mail: leif.martinsson@regionvarmland.se      
Back To Top