skip to Main Content

 

 

Medarbetare på Beroendecentrum Värmland

Personalgruppen består av läkare, psykolog, sjuksköterskor, behandlingskonsulenter, behandlingsassistenter, administrativ assistent samt avdelningschef. Personalgruppen har samlad erfarenhet från psykiatri, socialtjänst, kriminalvård och missbruksvård inom institution och öppenvård. Kopplat till verksamheten och Värmlands kommuner finns även en Utvecklingsledare.

Kontakt och telefon
Avdelning: 010-83 98 47

Avdelningschef
Tf Pär Johansson/Leif Martinsson                                

Tel: 010-83 96 99/83 98 31

Behandlingskonsulenter
Malin Lööf
Tel: 010-83 98 48
malin.loof@varmlandsvardforbund.se

Caroline Furudal
Tel: 010-83 98 57
caroline.furudal@varmlandsvardforbund.se

Utvecklingsledare
Leif Martinsson
Tel: 076-828 82 24, 010-83 98 31
Mail: leif.martinsson@regionvarmland.se

Läkare
Kristina Lange

Psykolog
Vakant

 

Back To Top