skip to Main Content

Medarbetare på Beroendecentrum Värmland

Personalgruppen består av läkare, psykolog, sjuksköterskor, behandlingskonsulenter, behandlingsassistenter, administrativ assistent samt avdelningschef. Personalgruppen har samlad erfarenhet från psykiatri, socialtjänst, kriminalvård och missbruksvård inom institution och öppenvård. Kopplat till verksamheten och Värmlands kommuner finns även en Utvecklingsledare.

Kontakt och telefon Avdelning: 010-831 98 47

Avdelningschef

Tf Leif Martinsson  010-8319831, 0768288224

Behandlingskonsulenter  

Jessica Lindgren Tel: 010-831 98 48  jessica.lindgren@regionvarmland.se

Linda Johansson Tel: 010-831 98 57  linda.johansson5@regionvarmland.se

Utvecklingsledare

Leif Martinsson Tel: 076-828 82 24, 010-831 98 31  leif.martinsson@regionvarmland.se  

 

 

Back To Top