skip to Main Content

 

Medarbetare på Beroendecentrum Värmland

Personalgruppen består av läkare, psykolog, sjuksköterskor, behandlingskonsulenter, behandlingsassistenter, administrativ assistent samt avdelningschef. Personalgruppen har samlad erfarenhet från psykiatri, socialtjänst, kriminalvård och missbruksvård inom institution och öppenvård. Kopplat till verksamheten och Värmlands kommuner finns även en Utvecklingsledare.

Kontakt och telefon
Avdelning: 010-831 98 47

Avdelningschef
Katja Maier      

Tel: 010-831 96 99, 072-5318717

Behandlingskonsulenter
Malin Lööf
Tel: 010-831 98 48
malin.loof@regionvarmland.se

Caroline Furudal
Tel: 010-831 98 57
caroline.furudal@regionvarmland.se

Utvecklingsledare
Leif Martinsson
Tel: 076-828 82 24, 010-831 98 31
Mail: leif.martinsson@regionvarmland.se

 

 

Back To Top