skip to Main Content

Medarbetare på Beroendecentrum Värmland

Personalgruppen består av läkare, psykolog, sjuksköterskor, behandlingskonsulenter, behandlingsassistenter, administrativ assistent samt avdelningschef. Personalgruppen har samlad erfarenhet från psykiatri, socialtjänst, kriminalvård och missbruksvård inom institution och öppenvård. Kopplat till verksamheten och Värmlands kommuner finns även en Utvecklingsledare.

Kontakt och telefon
Avdelning: 054-61 98 47

Avdelningschef
Niklas Dannberg
Tel: 054-61 96 99

Behandlingskonsulenter
Sandra Skoog
Tel: 054-61 98 48

Caroline Furudal
Tel: 054-61 98 57

Utvecklingsledare
Leif Martinsson
Tel: 076-828 82 24, 054-61 98 31
Mail: leif.martinsson@liv.se

Läkare
John-Peter Vinnars

Psykolog
Vakant

Back To Top