skip to Main Content

Vårdbegäran

Ansökan om plats sker via följande dokument, Vårdbegäran uppdaterad 2021-10-01. Högerklicka på länken och ladda ner filen för att öppna den.

Postadress
Beroendecentrum Värmland
CSK Rosenborgsgatan 2
651 85 Karlstad

Fax: 010-831 55 42

Vid förfrågan om plats kontakta:

Jessica Lindgren
Tel: 010-831 98 48

Vik. Caroline Olsson 221229-231001: 010-831 98 48

Linda Johansson
Tel: 010-831 98 57

Back To Top