skip to Main Content

Vårdbegäran

Ansökan om plats sker via följande dokument, Vårdbegäran, uppdaterad 2018-01-17. Högerklicka på länken och ladda ner filen för att öppna den.

Postadress
Beroendecentrum Värmland
CSK Rosenborgsgatan 2
651 85 Karlstad

Fax: 054-61 55 42

Vid förfrågan om plats kontakta:

Malin Gustafsson
Tel: 054-61 98 57

Sandra Skoog
Tel: 054-61 98 48

Back To Top