skip to Main Content

Vårddygnskostnad

Vårddygnskostnad 2022: 2 950 kr.

Kommunens debiteras 3 extra dygn om klienten avbryter planerad vårdtid.

Back To Top