skip to Main Content

Vårt fokus

Målgruppen på Flöjten är barn är 0-12 år. Placeringar sker enligt både SoL och LVU.  Vi tar emot barn akut och för utredning och behandling.

Back To Top