skip to Main Content

Vårt fokus

Målgruppen är ensamplacerade barn samt barn och deras föräldrar. Åldersgruppen för barn är 0-12 år. Flöjten tar också emot blivande mödrar. Placeringar sker enligt både SoL och LVU.

På Flöjten finns 6 platser. Vi tar emot akuta placeringar samt planerade utredningsuppdrag. Utredningarna utgår från BBIC och bygger främst på observationer av barn och deras föräldrar. Om så efterfrågas vägleder vi föräldrar i den dagliga omsorgen av deras barn.

Begränsningar gäller föräldrar i aktivt missbruk samt föräldrar med psykisk sjukdom. Föräldrar som vid ankomsten är onyktra eller påverkade kan ej skrivas in. Provtagning av alkohol eller narkotika som ger positivt utslag medför utskrivning. Fysiskt våld tolereras ej! Flöjten kan ej heller ta emot boende som är rullstolsbundna eller till viss del rörelsehindrade då det finns trappor i huset.

Back To Top