skip to Main Content

Medarbetare på Flöjten

Total personalbemanning är 11 personer. I personalgruppen finns barnskötare, behandlingsassistenter, förskollärare samt socionom representerade. Personalhandledning 1 gång per månad. Flöjten arbetar utifrån BBIC.

Bemanning dagtid

Enhetschef, måndag – fredag.
2 Utredare
2 (minimibemanning) Behandlingspersonal, dygnet runt

Bemanning nattetid

1 Behandlingspersonal.
1 Behandlingspersonal med beredskap.

Back To Top