skip to Main Content

Kansliet

Adress Värmlands Läns Vårdförbund
Box 93
667 22 FORSHAGA

Besöksadress
Storgatan 52
FORSHAGA (kommunhuset)

Telefon: 073-9100612
Fax: 054 – 87 34 61
E-post: varmlandsvardforbund@forshaga.se

Organisationsnummer: 222000 – 0406
Bankgiro: 5212 – 5168
Bank: Swedbank

Arbetsutskott för Värmlands läns Vårdförbund

Ordinarie ledamöter

Ordförande
Aina Wåhlund (S)
Arvika

Vice ordförande
Robert Halvarsson (MP)
Karlstad

Britt-Marie Wall (S)
Filipstad

Åke Gustavsson (S)
Torsby

Eric Hesselius (L)
Kristinehamn

Ersättare (ej personliga)

Anna-Karin Wincentsson (C)
Hammarö

Ingalill Rosell (SIV)
Säffle

Direktion

KommunOrdinarie ledamotPersonlig ersättare
ArvikaAina Wåhlund (S)
Ordförande
Börje Wahlund (M)
EdaBertil Börjesson (HEL)Anders Gustafsson (KD)
FilipstadBritt-Marie Wall (S)Lotta Jonsson (M)
ForshagaGert Björnvall (S) Marian Gustavsson (S)
GrumsUlrika Nilsson (S)Anders Leander (S)
HagforsThony Liljemark (OR)Pernilla Boström (S)
HammaröAnna-Karin Wincentsson (C)Thomas Österdahl (M)
KarlstadRobert Halvarsson (MP)
Vice ordförande
Christian Norlin (S)
KilMarianne Kjellström (S)Annika Bjelvert (M)
KristinehamnEric Hesselius (L)Lars Nilsson (S)
MunkforsPia Falk (S)Mathias Andersson (S)
StorforsAurea Rioflorido Karlsson (S)Monika Ståhl (KD)
SunneGert Dahlberg (S)Åsa Waldenström (M)
SäffleIngalill Rosell (SIV)Madeleine Andersson (C)
TorsbyÅke Gustavsson (S)Monica Olsson (C)
ÅrjängRolf Emanuelsson (C)Liv Pettersson (S)

Revisorer

Birgitta Samuelsson (s)
Kerstin Jönsson (m)

Revisorsuppleant

Bo Paulsson (c)
Ann-Louise Holm (s)

Back To Top