skip to Main Content

Medarbetare på Värmlands läns vårdförbund

Kansli
Pär Johansson
Tel: 073-910 06 12

Enhetschef Flöjten
Harriet Pellfolk
harriet.pellfolk@varmlandsvardforbund.se
Tel: 054-56 45 85

Enhetschef Riddarnäset

Enhetschef Peter Gustafsson

peter.gustafsson@forshaga.se

peter.gustafsson@forshaga.se

Tel. 072-141 43 24

Avdelningschef Beroendecentrum                                                                                                 

John Johnsen 010-8319699, 072-5318717

john.johnsen@regionvarmland.se

Beroendecentrum
Tel: 010-831  96 47

Förbundschef
Pär Johansson
par.johansson@forshaga.se
Värmlands läns Vårdförbund
Tel: 073-910 06 12

Utvecklingsledare
Leif  Martinsson
leif.martinsson@regionvarmland.se

Tel: 010-831 98 31
076-828 82 24

Back To Top