skip to Main Content

Medarbetare på Värmlands läns vårdförbund

Kansli
Pär Johansson
Tel: 073-910 06 12

Löneadministratör
Helene Haag
helene.haag@forshaga.se
Tel: 054-17 23 49

Ekonom
Malin Svensson
malin.svensson@forshaga.se
Tel: 054-17 20 63

Enhetschef Flöjten
Harriet Pellfolk
harriet.pellfolk@varmlandsvardforbund.se
Tel: 054-56 45 85

Avdelningschef Beroendecentrum                                                                                                 

Katja Maier 010-8319699, 072-5318717

katja.maier@regionvarmland.se

Beroendecentrum
Tel: 010-831  96 47

Förbundschef
Pär Johansson
par.johansson@forshaga.se
Värmlands läns Vårdförbund
Tel: 073-910 06 12

Utvecklingsledare
Leif  Martinsson
leif.martinsson@regionvarmland.se

Tel: 010-831 98 31
076-828 82 24

Back To Top