skip to Main Content

Om Utvecklingsområde

Värmlands läns vårdförbund ansvarar tillsammans med Region Värmland för det långsiktiga utvecklingsarbetet inom missbruks- och beroendevården i länet.

Detta innebär bland annat:

  • Arrangera utbildningar och konferenser till exempel metodutbildningar.  Läs mer om våra kurser.
  • Deltagande i styrgrupper, arbetsgrupper och ledningsgrupper inom området missbruk/beroende. Läs mer om vår organisation.
  • Håller i arbetet med länsöverenskommelserna och de lokala överenskommelserna för både vuxna och barn/unga. Samverkan som är lagstadgad i både HSL och SoL. Länk till Styrdokument.
  • Deltar i BIRK-nätverket (Beroende och missbruk i Regioner och kommuner) med representanter från landets län och SKR. Sammankallande är SKR och syftet är att bevaka frågor, nyheter och aktuella projekt inom missbruk/beroende.
Back To Top