skip to Main Content

Brukarråd

Historik
Det regionala Brukarrådet bildades formellt den 28 sep 2011. Detta efter en serie möten under året med inledning av en Brukarutbildning som RFHL Stockholm, Camilla Svenonius, genomförde i mars 2011. Efter detta har bl.a. representanter för Brukarrådet i Beroendecentrum Örebro beskrivit sin verksamhet för intresserade brukarorganisationer i länet.

Sedan 2014 har Brukarrådet ett uppdrag att besöka Beroendecentrums avdelning en gång i veckan. Detta i form av öppet besök tillsammans med inskrivna på avdelningen, där syftet är att brukare av vård ska ha möjlighet att ha dialog med brukarorganisationer.

 

Back To Top