skip to Main Content

Brukarråd

Deltagarrepresentanter
Brukarrådet 2015

Brukarstyrd brukarrevision
Brukarrevisionen är uppställd i tabellform i jämförelse med tidigare revision 2013.

Brukarrevision Beroendecentrum 2015
Brukarrevision BC (2013)

Brukarorganisationer Värmland
Föreningar Värmland 2015

Historik
Det regionala Brukarrådet bildades formellt den 28 sep 2011. Detta efter en serie möten under året med inledning av en Brukarutbildning som RFHL Stockholm, Camilla Svenonius, genomförde i mars 2011. Efter detta har bl.a. representanter för Brukarrådet i Beroendecentrum Örebro beskrivit sin verksamhet för intresserade brukarorganisationer i länet.

Brukarrådet har följande syfte, regel för medlemskap och medlemmar:
Brukarrådsrepresentanter
Beroendecentrum Värmland Brukarråd

En inspirationsskrift från RFHL och FMN.
”Brukarråd Var med och påverka vården där du bor!”

Back To Top