skip to Main Content

Styrgrupper

Central ledningsgrupp (CLG)

För utveckling av missbruk- och beroendevården i Värmland, organisationsskiss.

Från och med jan 2017 gäller ändrad styrning- och ledning vad det gäller länets utvecklingsarbete angående missbruk- och beroendevården. Den tidigare ledningsgruppen Länsstyrgruppen, är upplöst och ersatts av en operativ tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp.

Den Centrala ledningsgruppen består av följande representanter:

Monica Persson
Socialdirektör Karlstads kommun

Monica Hammar
Förvaltningschef Forshaga kommun

Börje Ehinger
Områdeschef  öppenvård landstinget

Carolyn Isaksson
Verksamhetschef länsgemensam psykiatri landstinget

Åsa Löfvenberg
Ledningsstrateg landstinget

Pär Johansson
Förbundschef Värmland läns Vårdförbund

Anna Enström
Skolläkare Karlstad kommun

Leif Martinsson
Utvecklingsledare VLV/Liv

Carina Mäkinen
Verksamhetsutvecklare  landstinget

Politisk styrgrupp

Den politiska styrgruppen består av 2 landstingspolitiker och 2 kommunpolitiker (socialnämndsordföranden) och representeras av:

Kenneth Eriksson (s)
Ordförande Värmlands läns Vårdförbund

Robert Halvarsson (mp)
Vice ordförande Värmlands läns

Marianne Utterdahl (SIV)
Landstinget i Värmland

Mats Sandström (s)
Landstinget i Värmland

Ledningsgrupp  Beroendecentrum

Åsa Andersson
IFO-chef Filipstads kommun

Per Söderberg
Socialchef Hammarö kommun

Carolyn Isaksson
Verksamhetschef länsgemensam psykiatri

Niklas Dannberg
Avdelningschef Beroendecentrum

Pär Johansson
Förbundschef Värmlands läns Vårdförbund

Lokala ledningsgrupper i Värmland

Ledningsgrupp Centrala nov 2018 (Karlstad, Kil, Forshaga, Hammarö)

Ledningsgrupp Norra nov 2018 (Hagfors, Munkfors, Sunne, Torsby)

Ledningsgrupp Västra 2018 (Arvika, Årjäng, Eda)

Ledningsgrupp Östra nov 2018 (Kristinehamn, Filipstad, Storfors)

Ledningsgrupp Södra nov 2018 (Säffle, Grums)

Back To Top