skip to Main Content

Styrgrupper

Central ledningsgrupp (CLG)

För utveckling av missbruk- och beroendevården i Värmland, organisationsskiss

 

Politisk styrgrupp

Den politiska styrgruppen består av 2 landstingspolitiker och 2 kommunpolitiker (socialnämndsordföranden) och representeras av:

Aina Wåhlund (s)
Ordförande Värmlands läns Vårdförbund

Robert Halvarsson (mp)
Vice ordförande Värmlands läns

Marianne Utterdahl (SIV)
Region Värmland

Mats Sandström (s)
Region Värmland

 

 

Back To Top