skip to Main Content

Styrgrupper

Protokoll

https://www.regionvarmland.se/skadligtbrukochberoendevard.html

Centrala ledningsgruppen (CLG) för skadligt bruk och beroende

För utveckling av missbruk- och beroendevården i Värmland, organisationsskiss

Politisk styrgrupp för beroendefrågor i Värmland

Den politiska styrgruppen består av 2 landstingspolitiker och 2 kommunpolitiker (socialnämndsordföranden) och representeras av:

Aina Wåhlund (s)
Ordförande Värmlands läns Vårdförbund

Ulrika Nilsson (s)
Vice ordförande Värmlands läns

Daniel Schützer (s)
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnd

Sara Kihlström (KD)
Vice ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnd

 

Back To Top