skip to Main Content

Styrgrupper

Central ledningsgrupp (CLG)

För utveckling av missbruk- och beroendevården i Värmland, organisationsskiss.

Från och med jan 2017 gäller ändrad styrning- och ledning vad det gäller länets utvecklingsarbete angående missbruk- och beroendevården. Den tidigare ledningsgruppen Länsstyrgruppen, är upplöst och ersatts av en operativ tjänstemannagrupp och en politisk styrgrupp.

Den Centrala ledningsgruppen består av följande representanter:

Marita Halvarsson
Avdelningschef Karlstads kommun

Åsa Andersson
Socialchef Filipstads kommun

Madelene Johanzon
Områdeschef  Region Värmland

Maja Deckner
Verksamhetschef psykiatrisk öppenvård Region Värmland

Agneta Nilsson-Lohse
Verksamhetschef psykiatriska slutenvården Region Värmland

Åsa Wahlén
Verksamhetschef allmänmedicin Region Värmland

Monica Hammar
Verksamhetschef Barn, unga och familjehälsa Region Värmland

Pär Johansson
Förbundschef Värmland läns Vårdförbund

Anna Enström
Skolläkare Karlstad kommun

Leif Martinsson
Utvecklingsledare VLV/Region Värmland

Politisk styrgrupp

Den politiska styrgruppen består av 2 landstingspolitiker och 2 kommunpolitiker (socialnämndsordföranden) och representeras av:

Aina Wåhlund (s)
Ordförande Värmlands läns Vårdförbund

Robert Halvarsson (mp)
Vice ordförande Värmlands läns

Marianne Utterdahl (SIV)
Region Värmland

Mats Sandström (s)
Region Värmland

Ledningsgrupp  Beroendecentrum

Åsa Andersson
Socialchef Filipstads kommun

Marita Halvarsson
Avdelningschef Karlstad kommun

Agneta Nilsson Lohse
Verksamhetschef psykiatriska slutenvården

Katja Maier
Avdelningschef Beroendecentrum

Pär Johansson
Förbundschef Värmlands läns Vårdförbund

Leif Martinsson
Värmlands läns Vårdförbund/Region Värmland

Brukarrådsrepresentant

Lokala ledningsgrupper i Värmland

Lokala Ledningsgrupper HT 2020

Back To Top