skip to Main Content

Riddarnäset tar emot ungdomar 13-20 år för behandling av olika former av risk-missbruk/beroende och andra socialt problemskapande/normbrytande beteenden. Verksamheten erbjuder ungdomarna ett individualiserat och planerat stöd, omvårdnad, kartläggning, utredning och behandling utifrån sitt riskbruk, missbruk/beroende och/eller med tillhörande normbrytande beteende i kombination med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) eller andra psykiatriska problem.

Back To Top