skip to Main Content

På Riddarnäset arbetar behandlingsassistenter, behandlingskonsulenter, kock, enhetschef, psykolog, barnpsykiater och sjuksköterskor gemensamt med ungdomarnas med ungdomarnas bästa för ögonen. Verksamheten är integrerad och har ett dubbelt huvudmannaskap där Region Värmland och Värmlands läns vårdförbund tillsammans har ansvar för verksamheten.

Back To Top