skip to Main Content

Inbjudan till fortbildning

Tidig upptäckt av risk- och missbruk hos unga
Alla som arbetar med barn och unga vet att risk- och missbruk av olika substanser förekommer. Du som i ditt arbete möter unga i skolan, socialtjänst och hälso och sjukvården har också ett professionellt ansvar att upptäcka och identifiera risk- och missbruk. Nästan alltid krävs samarbete mellan skola, socialtjänst och hälso och sjukvård för att den unge ska få bästa hjälp till en hälsosam utveckling.

Lokalt professionellt samarbete
Centrala ledningsgruppen för utveckling av missbruks- och beroendevården i Värmland bjuder in till gemensam fortbildningsdag i syfte att stärka det lokala professionella nätverket. Med god kännedom om varandra blir samarbete runt den unge bättre, förmågan ökar att upp-täcka risk och missbruk tidigt och individanpassningen av metoder för-enklas.

Fortbildningsdagen anordnas med samma program vid
fyra tillfällen under vintern 2018/2019.

• Faktapass verksamma metoder
• Goda exempel från länet
• Fallbeskrivningar
• Hur få till mer individanpassat samarbete?
Lärdomar från förr

Plats och tid

SUNNE Frykenstrand
Torsdag 15 november 2018
Kl 09 – 1530
samlingskaffe från 0830
anmälan senast 8 november

ARVIKA Scandic
Torggatan 9
Tisdag 11 december 2018
Kl 09 – 1530
samlingskaffe från 0830
anmälan senast 4 december

KRISTINEHAMN
Folkets Hus
Västerlånggatan 21
Tisdag 22 januari 2019
Kl 09 – 1530
samlingskaffe från 0830
anmälan senast 15 januari

KARLSTAD
Scandic Klarälven
Tisdag 19 februari 2019
Kl 09 – 1530
samlingskaffe från 0830
anmälan senast 12 februari

Målgrupp
Personal inom elevhälsan,
socialtjänst, första linjen,
ungdomsmottagning, BUP.

Sista anmälningsdag
1 vecka innan
Se datum ovan!

Kostnad
Ingen kostnad tas ut.
Vi bjuder på kaffe och lunch.
Dagen finansieras med
statliga medel.
Kom ihåg att anmäla dej!

Information och närmare upplysning
Leif Martinsson, utvecklingsledare leif.martinsson@liv.se
054 61 98 31
Åsa Löfvenberg ledningsstrateg
Asa.lofvenberg@liv.se
054 61 42 68

Anmälan via länken nedan:

Webanmälan

Åhörarkopior

Åsa Löfvenberg Program

Anna Enström Risk- och missbruk hos unga. Hur arbetar elevhälsan

Filipstad Värmlands framtid

Värmlands framtid och projektparaply

Leif Martinsson länsöverenskommelsen

Marie Ohm Tidig upptäckt – Projekt Pilen

Nexus Karlstad kommun

Back To Top